ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG UNIVEST.VN

Nội dung bản Điều khoản sử dụng ứng dụng UNIVEST.VN (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng") dưới đây tạo thành một Hợp đồng sử dụng dịch vụ ràng buộc về mặt pháp lý giữa Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính (sau đây gọi là "Univest") và bạn. Khi sử dụng Ứng dụng UNIVEST.VN có nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và điều kiện dưới đây, đồng thời chịu sự ràng buộc phải tuân thủ bởi các điều khoản và điều kiện đó. Bạn có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của bản Điều khoản sử dụng này.

Mô tả dịch vụ

Ứng dụng UNIVEST.VN là phần mềm công nghệ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý do Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Univest phát hành. Với Ứng dụng này, Univest sẽ cho bạn biết được cách Univest hoặc đối tác của Univest sẽ thu thập, bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web hay bất kỳ phần mềm nào được cung cấp liên quan đến các dịch vụ của Univest, đồng thời bạn có thể quản lý những thông tin liên quan đến khoản vay của mình một cách chi tiết khi sử dụng ứng dụng thông qua thiết bị di động.

Những thông tin mà Univest thu thập từ Bạn

Univest thu thập những thông tin sau:
 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho Univest:
  • Tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email của bạn khi đăng ký tài khoản trên ứng dụng.
  • Thông tin nhân thân và liên hệ (đối với tổ chức và cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, mạng xã hội (Facebook cá nhân), giấy tờ hợp pháp (như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế v.v…)
 • Thông tin về người thân và cách liên hệ:
  • Trong một số trường hợp, Univest có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v…
  • Univest cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Cách Univest sử dụng thông tin của Bạn

Ngoài việc sử dụng thông tin của bạn để thực hiện mục tiêu trong Điều khoản sử dụng, Univest có thể sử dụng thông tin của bạn để:
 • Giúp bạn truy cập một cách hiệu quả vào thông tin của mình sau khi đăng nhập.
 • Nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tới bạn truy cập Dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác. Thông tin và nội dung này có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác.
 • Cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của dịch vụ.
 • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách Điều khoản sử dụng.
 • Phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới.
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc bạn.
 • Giám sát số liệu tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học.
 • Chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố kỹ thuật.
 • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại.
 • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.
 • Phục vụ quá trình đánh giá uy tín và phê duyệt khoản vay.
 • Các tính năng khác theo nhu cầu của Univest nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn.

Lưu trữ và bảo mật

 • Bạn không bao giờ nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Không một nhân viên nào của Univest hay của bên thứ ba được biết mật khẩu của bạn và Univest sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn qua điện thoại hoặc email.
 • Univest lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam.
 • Univest bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.
 • Bạn có thể yêu cầu Univest xoá toàn bộ thông tin đã lưu trữ của bạn bất kỳ lúc nào.

Cam kết của Bạn

 • Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và bản Điều khoản sửu dụng này trước khi sử dụng dịch vụ của Univest.
 • Sử dụng đúng mục đích những thông tin dịch vụ do Ứng dụng cung cấp.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Univest.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Univest liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Ứng dụng.
 • Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động hoặc làm giả yêu cầu sử dụng dịch vụ.
 • Không sao chép, phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Univest.
 • Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Univest cung cấp để bạn truy cập vào dịch vụ.
 • Univest có quyền ngừng xử lý bất kỳ một giao dịch nào mà Univest cho rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi Univest cho rằng bạn đang vi phạm Điều khoản sử dụng.
 • Cập nhật, theo dõi các thông tin, thông báo, quy định, hướng dẫn về sử dụng dịch vụ của Univest theo các phương thức như: (i) cập nhật trên Ứng dụng; (ii) tài liệu hướng dẫn của Univest; (iii) thông báo, hướng dẫn qua email, tin nhắn sms; (iv) các phương thức khác theo quy định của Univest trong từng thời kỳ.
 • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi phù hợp với thỏa thuận với Univest và quy định pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Univest và các quy định có liên quan của pháp luật.

Cam kết của Univest

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
 • Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho bạn theo thỏa thuận.
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ.
 • Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn liên quan đến dịch vụ.
 • Bảo mật các thông tin của bạn được lưu tại Univest, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Univest sẽ xoá toàn bộ thông tin đã lưu trữ của bạn khi bạn yêu cầu xoá tài khoản.
 • Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch hoặc tạm ngưng dịch vụ hoặc khóa chức năng đăng nhập của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ mà không cần phải báo trước cho bạn khi xảy ra các trường hợp như sau:
  • Khi phát hiện bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản sử dụng này, các quy định về việc sử dụng Ứng dụng do Univest ban hành hoặc các quy định pháp luật có liên quan.
  • Giao dịch của bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
  • Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa bạn và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ/hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Ứng dụng.
 • Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho bạn.
 • Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Univest được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho bạn mà không cần thông báo hoặc yêu cầu bạn đăng ký bổ sung dịch vụ.
 • Các quyền khác theo quy định của Univest và của pháp luật.

Sở hữu trí tuệ

Univest có quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng. Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung tại UNIVEST.VN mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Univest.

Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm

Univest cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho bạn; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ do những rủi ro sau:
 • Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên ….
 • Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet, mạng điện thoại di động … của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải.
 • Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của Univest làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch của bạn.
 • Việc nhận dạng có thể bị nhầm, sai sót do các thông tin nhận dạng bạn (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ ba chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp….
 • Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được bạn gửi đi thì không thể thu hồi do các giao dịch trên hệ thống Ứng dụng của chúng tôi được xử lý và thực hiện một cách tự động.

Điều khoản cuối cùng

 • Điều kiện, Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Các vấn đề chưa được quy định tại Điều khoản sử dụng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
 • Bạn đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản sữ dụng này.
 • Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày bạn thực hiện đăng ký và sử dụng Ứng dụng/phần mềm của Univest.